Kypärämäki

Kypärämäki on Jyväskylän kaupunginosa keskustaajaman länsilaidalla. Pääosa Kypärämäestä on tyypillistä toisen maailmansodan jälleenrakennuskauden omakotialuetta, joka on säilyttänyt hyvin alkuperäisen luonteensa. Se on kuitenkin monikasvoinen asuinalue, sillä siellä on paljon myös kerros- ja rivitaloja ja jonkin verran uudempia omakotitaloja. Kypärämäki valittiin Suomen vuoden kaupunginosaksi vuonna 2004. Perusteina valinnalle olivat kaupunginosan omaleimaisuus, rakennusperinnön vaaliminen ja yhteisen ympäristön hoitaminen. Kypärämäki on hyvämaineinen asuinalue. Kypärämäen asukkaat pitävät kaupunginosaansa rauhallisena ja luonnonläheisenä asuinpaikkana, jossa on hyvät ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet. Kypärämäen omakotitalot ovat enimmäkseen 1940–1950-lukujen tyyppitaloja. Taloilla on melko suuret tontit, mikä antaa asuinalueelle puutarhakaupunkimaisen luonteen. Kypärämäen omakotialue on arvioitu maakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi ympäristöksi, ja osa alueen rakennuksista on suojelukohteita. Kypärämäessä toimii kaksi päiväkotia, ala-aste, musiikkikoulu, Jyväskylän kotitalousoppilaitos, vanhusten päiväkeskus ja sotainvalidien sairaskoti. Kypärämäestä löytyy myös eläinlääkäriasema, vauva- ja äitiystarvikkeiden kauppa, kukkakauppa, parturi-kampaamo, pizzeria ja Siwa. Kypärämäen länsiosassa sijaitsevat myös Killerin liikuntakeskus, hevosurheilukeskus ja ravirata. Köhniönjärven länsirannalla on kunnallistekniikan museo Könkkölä, jolla ei ole säännöllisiä aukioloaikoja, vaan jota esitellään tilauksesta ryhmille. Rihlaperän tähtitorni sijaitsee itäisessä Kypärämäessä, Tähtitorninmäellä lähellä kaupunginosan rajaa.

Lähde: Wikipedia - lisää täältä