Pallas

Pallas on lähinnä kaupungin keskustaa sijaitseva Jalkarannan asuntoalue, joka sijaitsee Vesijärven upealla rantavyöhykkeellä Salpausselän pohjoisrinteellä. Pallaksen kerrostaloalue on syntynyt vanhan teollisuusalueen paikalle 1970-luvulla, jolloin Jalkarannantien ja rannan väliin on rakennettu asuinkerrostaloja. Pallakseen liittyvät Salpausselän pohjoisrinteeseen sijoittuvat vanhaa ja uutta omakoti- ja rivitaloasutusta sisältävät Pajurannan ja -rinteen alueet. Alueelle luonteenomainen piirre ovat järvinäkymät sekä yhteys Salpausselän ulkoilumaastoon. Alueen itäreunassa sijaitsee Myllysaaren purjehduspaviljonki satamineen. Etäisyys Tapanilan palveluihin on noin kilometri, alakoululle on matkaa noin kaksi kilometriä. Alue tukeutuu pääosin keskustan palveluihin.