Siuntio

Siuntio sijaitsee Uudenmaan maakunnassa ja siellä on noin 6 205 asukasta. Suurimmat taajamat ovat asemanseutu ja kirkonkylä. Vanhat siuntiolaiset tuntevat kylänsä, ja uudet taas tietävät oman asuinalueensa nimen - sen aikaisemman kylän nimen. Asuinalueita ei enää kuitenkaan mielletä kyliksi niin kuin ennen, ja nykyisessä Siuntiossa monet kylännimet ovat kadonneet puheesta. Autoistuminen on laajentanut ihmisten reviiriä, ja toisaalta väki on vaihtunut muuttoliikkeen myötä. Myös Lappersista käytetään nimitystä kylä, jota se ei todellisuudessa ole koskaan ollut, mutta asuinalueen nimityksenä ja ihmisten mielessä se on varsin vahva. Raivio on myös eräs haja-asutusalueen tiuhaan asuttu alue, joka voisi olla myös kylä. Siuntio on idyllistä asuinaluetta, joka on erityisesti lapsiperheiden suosiossa. Luonnonläheisyys on yksi Siuntion parhaita puolia. Alueella onkin paljon jokia, järviä, peltoaukeaa ja kumpuilevia laaksoja. Siuntion omaleimaisuus syntyy kaksikielisyydestä, upeasta kulttuurimaisemasta ja historiallisista nähtävyyksistä. Siuntiossa on paljon harrastusmahdollisuuksia joka makuun.