Sopenkorpi

Keskustan tuntumassa sijaitsevaa Sopenkorven kaupunginosaa rajaavat päärata, Kärpänen ja Hämeenlinnantie. Alue on valtaosin toimitila-aluetta. Asuntoalueiden osalta se jakautuu Hämeenlinnantien eteläpuolella sijaitsevaan pieneen kerrostaloalueeseen ja Kärpäsenkadun itäpuoliseen pientaloalueeseen. Pientaloalue on melko yhtenäinen pääosiltaan 1940-luvulla omakotitaloina toteutettu viihtyisä asuntoalue. Kerrostaloalue on lähinnä 1950-60-lukujen asuntotuotantoa. Mytäjäisten lampi uimarantoineen ja kulttuurihistoriallisesti arvokas vanha varikkoalue sijaitsevat Sopenkorven itäosassa. Alue tukeutuu keskustan palveluihin. Sopenkorven maankäytön kehittämistä enemmän asumisen suuntaan tutkitaan.