Harkitsetko omakotitalon ostoa? Huomio nämä asiat

Pinnalla nyt

Jos kiikarissa on mielenkiintoinen omakotitalo, kannattaa siihen tutustua ajan kanssa. Myyjää sitoo tiedonantovelvollisuus ja ostajaa selonottovelvollisuus, joten ostettavaan kohteeseen on hyvä paneutua perusteellisesti.

Tutustu huolellisesti kohteeseen ja siihen liittyviin asiakirjoihin

Kun kiinnostava omakotitalo löytyy, on oleellista tutustua kohteeseen huolella – jopa useaan kertaan. Kiinteistönvälittäjä kertoo ostajalle kaikki ostopäätökseen vaikuttavat seikat ja kaavoitustilanteen. Kiinteistön kunnon, sijainnin ja rajojen lisäksi kannattaa tiedustella alueen rakennussuunnitelmista ja kohteen rasituksista. Ja mikäli suunnittelee lisärakentamista, myös kohteen rakennusoikeus kannattaa selvittää etukäteen.

Ostettavaa kohdetta koskeviin asiakirjoihin on myös hyvä tutustua tarkasti. Kiinteistörekisteriotteesta selviää paitsi ostettavan kohteen perustiedot myös kiinteistön mahdolliset rasitteet, käyttörajoitukset ja kaavoitustilanne. Kiinteistörekisterikartasta voi tarkistaa myytävän kiinteistön maapinta-alan, rajat ja lähimmän maaomistuksen. Rasitustodistus kertoo kohteen oikeuksista ja rajoituksista, kuten esimerkiksi kiinnityksistä tai hallintaoikeuksista. Lainhuuto- ja vuokraoikeudentodistuksista voi tarkistaa omistus- ja vuokraoikeudet. Myös rakennuslupapiirustuksiin, loppukatselmuspöytäkirjoihin, mahdollisiin kuntotarkastusraportteihin ja rakennusajan asiakirjoihin on hyvä tutustua etukäteen. Myyjä vastaa asiakirjojen saatavuudesta, mutta ne voi tilata myös itse Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Omakotitaloa ostettaessa kannattaa muistaa, että myyjällä on aina lakisääteinen tiedonantovelvollisuus, ostajalla puolestaan selonottovelvollisuus. Erityisesti vanhempaa kohdetta ostettaessa tarkastusvelvollisuutta kannattaa noudattaa – jälkikäteen ei nimittäin voi enää vedota sellaisiin asioihin, jotka olisi voitu havaita ennen kaupantekoa. Jos omakotitaloa ostaa talviaikaan, on pihapiiriin haasteellista tutustua tarkasti. Myyjän velvollisuutena onkin kertoa, mitä lumen alta löytyy. Usein tukena käytetään kohteesta otettuja kesäkuvia ja -videoita.

Teetä kuntotarkastus aina ammattilaisella

Sen lisäksi että tutustuu kohteeseen huolellisesti, kannattaa sen kunto todentaa myös erillisellä kuntotarkastuksella. Kuntotutkimuksella selvitetään kiinteistön kokonaisvaltainen kunto ja mahdolliset korjaustarpeet. Tarkastus kannattaa teettää koulutetulla ammattilaisella, joka voi tarvittaessa antaa myös vinkkejä ja neuvoja huolto- ja korjaustoimiin. Yleensä ostotarjous tehdäänkin kuntotarkastusehdolla, jolloin sekä myyjä että ostaja ovat itse mukana kuntotarkastuksessa.

Kiinteistökaupassa myyjällä on aina viiden vuoden vastuu myymästään kohteesta eikä kuntotarkastuksen teettämiselläkään voi vastuuta kiertää. Jos tutkimuksessa nousee huomioita tai korjattavaa, niistä voidaan sopia kaupan osapuolten kesken.

Muista kaupantekoon ja sen jälkeiseen aikaan liittyvät velvoitteet

Tarjous tehdään aina kirjallisesti ja siihen myös vastataan kirjallisesti. Kiinteistönvälittäjä hoitaa asianmukaisen tarjousmenettelyn antaen tarjouksen tekijälle kaikki tarvittavat asiakirjat liitteineen.

Jos tarjouksesta edetään kauppaan asti, tarvitaan mukaan myös kaupanvahvistaja. Kaupanvahvistajan tehtävänä on varmistaa, että kauppa tehdään kaikin puolin asianmukaisesti. Kiinteistökauppa on lainvoimainen vasta, kun kaupanvahvistaja on sen vahvistanut. Mikäli myytävä kohde sijaitsee vuokratontilla, ei kaupanvahvistajaa tarvita. Nykyisin sähköinen kiinteistökauppa helpottaa ja nopeuttaa asiointia, samoin sähköisen allekirjoituksen käyttömahdollisuus. Jos kauppa tehdään sähköisen kaupankäyntijärjestelmän kautta, ei kaupanvahvistajaa tarvita.

Kaupanteon jälkeen kiinteistön uuden omistajan on haettava lainhuutoa. Siinä ostaja merkitään kiinteistön omistajaksi lainhuuto- ja kiinteistörekisteriin. Lainhuuto on tehtävä puolen vuoden kuluessa kaupanteosta. Myös varainsiirtovero on maksettava kuuden kuukauden kuluttua kaupasta.

Ota yhteyttä paikallisiin asunnonvaihdon asiantuntijoihin tai selaa myytävänä olevia kohteitamme!

Artikkelia varten on haastateltu SKV Kiinteistönvälitys Oy:n myyntijohtaja Irja Savolaista.