Polarisaatio vai koko Suomen asuttuna pitäminen?

SKV Blogi

Yle selvitti heinäkuussa Taloustutkimuksen kanssa suomalaisten mielipidettä siitä, ”pitääkö yhteiskunnan tukea sitä, että koko Suomi pysyy asuttuna”. Neljä viidestä vastasi kyllä. Kuitenkin monet tekijät, kuten alhainen syntyvyys ja muuttoliike ovat jo jonkin aikaa kiihdyttäneet alueiden polarisaatiota ja kaupungistumista. Näillä ilmiöillä on myös vahvat vaikutukset kiinteistömarkkinoihin.

Kun väkiluku kasvaa isoissa kaupungeissa, aiheuttaa asuntokannan lyhyen aikavälin joustamattomuus hintapaineita. Vastaavasti muuttotappiokunnissa asuntojen hinnat saattavat kääntyä laskuun. Esimerkki tästä: viimeisen viiden vuoden aikana (2012-2017) kymmenen kasvaneimman kaupungin väkiluku on noussut keskimääräisesti noin 7% ja samalla asuntojen hinnat ovat nousseet 13%, kun taas kymmenellä prosentuaalisesti eniten asukkaita menettäneellä paikkakunnalla väkimäärä on pienentynyt -11% ja hinnat laskeneet -16%. Koska suomalaisten suurin omaisuuserä on kiinni omissa kodeissa, tämä polarisaatio aiheuttaa varallisuuden uusjakoa meidän suomalaisten keskuudessa. Kasvavien paikkakuntien kotien arvo kehittyy huomattavasti nousujohteisemmin kuin muualla. Koko Suomen asuttuna pitämisellä on siis suoria yhteiskunnan tasa-arvoisuuteen liittyviä vaikutuksia.

Mitä Suomen asuttuna pitäminen sitten voisi tarkoittaa ja minkälaisiin toimenpiteisiin meidän tulisi ryhtyä?

Lueskelin kesälomamatkallani Norwegianin asiakaslehteä. Lehden artikkelissa oli nostettu esille polarisoitumisen vastatrendi: pienet paikkakunnat, jotka ovat onnistuneet muuttamaan muuttotappion voitokseen eri keinoin. Mielestäni siinä oli rohkaiseva viesti. Yksi paikkakunnista oli tukeutunut turismiin, toinen kehittänyt uutta poikkeavaa liiketoimintaa taiteiden ympärille ja kolmas ponnistanut kasvuun maahanmuuttajien avulla. Suomessakin on puhuttu viime aikoina esim. kotipaikkakuntani Ähtärin pandainvestoinneista. Onko mitään järkeä satsata pienen paikkakunnan varat tällaisen kortin varaan? Kyllä on. Jollei maaseutu yritä kehittyä, se näivettyy, työpaikat häviävät ja myös siellä sijaitsevat kodit menettävät arvoaan. Tämä yrittäminen on kaikkien yhteisellä vastuulla: julkisen sektorin, yritysten ja yksittäisten ihmisten. Jokainen meistä voi omilla valinnoillaan tukea Suomen ja suomalaisten tasa-arvoista kehittymistä!

Anu-Elina Hintsa 
Liiketoimintajohtaja, SKV Kiinteistönvälitys 
anu-elina.hintsa@skv.fi
puh. 0504823807