SKV-Barometri: Kiinteistönvälityksen trendit vuonna 2018

Pinnalla nyt

Kysyimme SKV Kiinteistönvälityksen välittäjiltä, millaisia trendejä kiinteistönvälityksessä on ollut nähtävillä kuluvana vuonna. Isoimmiksi välityksen ilmiöiksi ovat välittäjien mukaan nousseet sosiaalisen median käyttö sekä myynnin että asunnon etsimisen välineenä, sekä kaupungin sisäinen eriytyminen ja ostajien uudenlainen arvomaailma. Tulevaisuudessa kiinteistönvälityksessä onkin entistä tärkeämpää ymmärtää asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja pystyä tarjoamaan niihin sopivat ratkaisut.

Sosiaalisen median käytön lisääntyminen ja monipuolistuminen oli SKV Kiinteistönvälityksen välittäjien mielestä isoin toimialaa kuluvana vuonna muuttanut trendi. Ilmiön ennustettiin myös vahvistuvan tulevina vuosina. Sosiaalista mediaa käyttävät sekä asunnon ostajat että myyjät.

”Barometrin vastausten mukaan ostajat etsivät asunto-ilmoituksia sosiaalisesta mediasta, ottavat yhteyttä välittäjään kiinnostavista asunnoista ja sopivat yksityisesittelyn. Välittäjien mukaan yleisesittelyissä väkeä ei enää käy yhtä paljon kuin ennen. Somesta onkin tullut tärkeä uusi markkinointikanava kiinteistönvälittäjille”, SKV Kiinteistönvälityksen liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa kertoo.

Toisena isona kiinteistönvälitysalaan vaikuttavana trendinä välittäjät mainitsivat kaupungin sisällä tapahtuvan alueiden eriytymisen. Barometrin mukaan hyvillä alueilla riittää kysyntää ja niillä sijaitsevista asunnoista ollaan valmiita maksamaan. Sen sijaan syrjäisimmillä alueilla hinnan pitää ehdottomasti olla kohdillaan, jos haluaa saada asunnon myydyksi; kaikilla alueilla edes alhainen hinta ei enää houkuttele ostajia.  

Vihreät arvot ohjaavat asunnonvalintaa tulevaisuudessa yhä enemmän

Kolmantena ilmiönä barometrissä nousi kuluttajaryhmien arvojen erilaistuminen. Vanhempien ja nuorempien ihmisten ajatuksissa ja tarpeissa asunnon ostamisen suhteen on välittäjien mukaan iso ero.

Välittäjien mukaan vihreät arvot tulevat merkitsemään tulevaisuudessa asunnonvaihtajalle yhä enemmän. Erityisesti nuoremmat ostajat kyselevät tarkkaan lämmitys- ja energiamuodoista, kierrätysasioista ja julkisen liikenteen hyödyntämismahdollisuuksista yksityisautoilun sijaan. Barometrissä nousi myös esille, että pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuu runsas määrä ihmisiä, joilla on erilaisia tarpeita, ja halua asua puhtaan luonnon ympäröimänä ilman ruuhkia, saasteita ja kaupungistumisen mukanaan tuomia lieveilmiöitä.

Väestön ikärakenteen muutokset aiheuttavat uudenlaisia tarpeita asumiseen. Suurten ikäluokkien eläköityessä kerrostaloasumisen suosio lisääntyy huomattavasti ja vanhoja isoja omakotitaloja tulee tarjolle enemmän, kuin niille on kysyntää. Välittäjien mukaan keskustasijainti, hissi ja kattavat palvelut tulevat jatkossa olemaan entistä tärkeämpiä etsittäessä asuntoa iäkkäämmälle asiakkaalle.

”Barometrin tulokset tukevat näkemyksiämme siitä, että ala kehittyy vauhdilla ja että tulevaisuuden kiinteistönvälityksessä on entistä tärkeämpää ymmärtää asiakkaan yksilölliset tarpeet ja pystyä löytämään juuri heille oikeat ratkaisut”, Hintsa toteaa.

 

Barometriin vastasi yhteensä 38 SKV Kiinteistönvälityksen välittäjää eri puolilta Suomea.

 

Lisätietoja:
Anu-Elina Hintsa, liiketoimintajohtaja, SKV Kiinteistönvälitys
anu-elina.hintsa@skv.fi
puh. 050 482 3807