SKV-Barometri: Välittäjät ennustavat kevään omakotitalokaupan pysyvän viime vuoden tasolla

Pinnalla nyt

Kysyimme SKV Kiinteistönvälityksen välittäjiltä kevään ja kesän omakotitalokaupan näkymistä. Valtaosa välittäjistä uskoo omakotikaupan kehittyvän viime vuoden tapaan. Eniten kysyntää on 5–10 vuotta vanhoille omakotitaloille hyvällä sijainnilla. Omakotitalon lämmitysmuoto on entistä tärkeämpi kriteeri kiinteistökaupassa.

SKV-Barometriin vastanneista välittäjistä 63 % ennustaa tulevan vuoden omakotitalokaupan noudattelevan viime vuoden lukuja.

”Kysyntää omakotitaloille on, mutta hinnan, kunnon ja sijainnin pitää olla kohdillaan. Asuntomarkkinoiden eriytyminen ja kaupungistuminen heijastuvat vahvasti omakotitalokauppaan. Kysyntä ja myyntiajat vaihtelevat voimakkaasti alueen mukaan”, kertoo SKV Kiinteistönvälityksen liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa.

Kun tarkastellaan alkuvuotta, Suomessa tehtiin tammikuussa 2019 yhteensä 850 vanhojen omakotitalojen kauppaa välitysliikkeiden kautta. Pääkaupunkiseudulla omakotitalokauppoja tehtiin 1,3 % enemmän kuin vuosi sitten tammikuussa, muualla Suomessa vanhojen omakotitalojen kauppamäärät laskivat 1,9 %.

Kysytyimpiä ovat 120-150 m2 omakotitalot

Kysytyimpiä omakotitalon ominaisuuksia olivat barometriin vastanneiden mukaan hyvä kunto (76 %), palveluiden kuten kauppojen ja koulujen läheisyys (63 %) ja kolmantena lämmitysmuoto (41 %). Oikeanlainen lämmitysmuoto koettiin tärkeämmäksi omaisuudeksi omakotitalolle kuin esimerkiksi autotalli (24 %).

”Asumisen kustannukset ja energiatehokkuus ovat jatkossa entistä tärkeämpiä kriteereitä omakoti- ja rivitaloa etsittäessä”, Hintsa huomauttaa.

Kooltaan kysytyimpiä omakotitaloja olivat 120–150m2 talot (72 % vastaajista). Iältään 5-10 vuotta sitten valmistuneet eli melko uudet omakotitalot kiinnostivat ostajia välittäjien mukaan eniten (58 % vastaajista).

Välittäjien mukaan isoimpana huolenaiheena omakotitalon myyjällä ovat tyypillisesti kiinteistön kuntoon ja myyjän vastuisiin liittyvät seikat; ostajaa taas kunnon lisäksi arveluttaa kiinteistön arvon säilyminen.

”Omakotitalon kunto vaikuttaa sijainnin ohella eniten siihen, miten helposti kohde saadaan myytyä. Barometriimme vastanneista puolet (50 %) kertoi, etteivät remonttia vaativat omakotitalot mene kaupaksi heidän alueellaan. Toki jos sijainti on hyvä ja hinta kohdallaan, myös huonompikuntoiselle kiinteistölle löytyy useimmiten ostaja. Näin on erityisesti isoimmissa kaupungeissa”, Hintsa sanoo.

Hintsan mukaan kiinteistökaupassa asiantuntevan välittäjän rooli korostuu.

”Myyjän tiedonantovelvollisuus ostajalle kaupan kohteen ominaisuuksista sekä tiedon dokumentoimisen tarve on kiinteistöjen kohdalla todella laaja. Siksi moni kokee turvallisimmaksi käyttää asiantuntevaa välittäjää apuna kaupanteossa”, Hintsa huomauttaa.
 

Lisätietoja:

Anu-Elina Hintsa, liiketoimintajohtaja, SKV Kiinteistönvälitys Oy ja Huoneistokeskus Oy 
anu-elina.hintsa@skv.fi 
puh. 050 482 3807