SKV:läiset arvostavat positiivista työilmapiiriä, kertoo henkilöstökysely

SKV Kiinteistönvälitys Oy:n henkilöstö on sitoutunutta työhönsä ja toimistoissa vallitsee hyvä ja energinen tekemisen meininki, käy ilmi SKV:llä 2018 toteutetun henkilöstökyselyn tuloksista. Erityistä kiitosta saivat lisäksi hyvä työilmapiiri ja työskentelyvälineet. Yli 90 % SKV:läisistä kertoo olevansa valmiita suosittelemaan SKV:tä työpaikkana.

SKV:n työntekijöitä pyydettiin kertomaan laajassa henkilöstökyselyssä käsityksiään omasta työstään, työhyvinvoinnistaan ja työyhteisöstään sekä yrityksen strategiasta ja tavoitteista. Kyselyllä haluttiin kartoittaa, missä asioissa SKV:llä on onnistuttu hyvin ja mitkä aihealueet kaipaavat vielä kehittämistä.

Vastauksista kävi ilmi, että SKV-läisille on tärkeää, että työ on merkityksellistä ja riittävän itsenäistä, mikä vastaajien mukaan toteutuu SKV:llä erinomaisesti. Kiitosta saivat myös hyvä yhteishenki ja energinen tekemisen fiilis yksiköissä sekä se, että työntekijät jakavat keskenään tietämystään ja osaamistaan yksikön sisällä. Tuloksista kävi lisäksi ilmi, että SKV:n työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä ja suosittelisivat SKV:tä työpaikkana. Kun vastaajilta kysyttiin, mitkä kaksi asiaa on hoidettu SKV:ssä erityisen hyvin, useimmin mainintoja saivat SKV:n hyvä ja kannustava työilmapiiri sekä uudet työvälineet. 

SKV:n liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa pitää kyselyn tuloksia tärkeinä tulevan kehityksen kannalta.  

”On äärimmäisen tärkeää ymmärtää, mitkä asiat motivoivat välittäjiämme, jotta voimme jatkossa keskittyä juuri niiden alueiden kehittämiseen. On myös ilahduttavaa panna merkille, että yhteishenki ja energinen kulttuuri toimistoilla ovat vahvuuksiamme. Esimiestyön tukemiseen olemme satsanneet viime vuosina esim. DISC-koulutusten kautta, ja se näyttää tuottavan toivottua tulosta. Olemme myös kehittäneet työvälineitämme digitaalisemmaksi. Toki siinä varmasti koko alalla on vielä kehitettävää!”

SKV Kiinteistönvälitys Oy:n huhti-kesäkuussa 2018 järjestämään henkilöstökyselyyn vastasi 78% SKV:läistä ja sen toteutti  ohjelmistoyritys ZEF.

Lisätiedot: Anu-Elina Hintsa (p 0504823807)