Tontti myyntiin – mitä myyjän tulee huomioida?

Pinnalla nyt

Kiinteistörekisteriote, rasitustodistus ja muut tarvittavat asiakirjat, oikean hintatason määrittely, kiinteistökauppaa säätelevät lait ja kaupanteko.. Tontin myyntiin liittyy paljon asioita, joista on hyvä olla tietoinen ennen myyntitoimenpiteitä.

Pinta-alasta rakennusoikeuteen

Tontin myyntiin liittyy aina selvittelytyötä, joka on hyvä tehdä huolella. Hintaan vaikuttavat merkittävästi paitsi tontin pinta-ala, myös sen rakennusoikeus. Maanmittauslaitokselta kannattaa etukäteen hankkia kiinteistörekisteriote, rasitustodistus, tonttikartta ja kaavamääräykset, joista kaikki tarvittavat tiedot selviävät. Asemakaavapiirrokset tai ranta-asemakaavat on myös hyvä pyytää etukäteen kaupungin tai kunnan kaavoituksesta. ELY-keskuksen sivuilta voi puolestaan selvittää erityisesti vapaa-ajan ja rantatonttien myynnin kannalta merkittäviä tietoa, kuten veden laatua ja vedenkorkeutta vuodenkierrossa. Kiinteistönvälittäjällä on aina ajantasainen tieto tarvittavista dokumenteista ja hän auttaa myös niiden hankinnassa.

Hinta kohdilleen

Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisteristä kuka tahansa voi tarkistaa, mitä maa missäkin päin Suomea maksaa. Rekisteristä selviävät kaikkien kiinteistökauppojen hinnat. Tilastot ovatkin tärkeä työkalu oikean hintapyynnön määrittelyssä. Lisäksi tontin hintaan vaikuttavat rakennusoikeus ja sen muut ominaisuudet, kuten veden läheisyys, maan tasaisuus ja tontin virkistysarvo. Ilmansuunnallakin on väliä – ilta-aurinko on edelleen haluttu ominaisuus. Kun hinta on oikea, kauppa syntyy helpommin. Kiinteistönvälittäjillä on pääsy maanmittauslaitoksen kauppahintarekisterin lisäksi myös muihin hintarekistereihin, jolloin hintapyyntö on helpompi asettaa oikealle tasolle ja perustella potentiaaliselle ostajalle.

Tontti kannattaa siistiä ennen myyntitoimenpiteitä. Ongelmajätteet tulee raivata pois ja tontin rajat merkitä selkeästi. Ostajaehdokkaat käyvät yleensä katsomassa tonttia ilman välittäjää, mutta ennen kauppaa se kuitenkin käydään läpi vielä yhdessä välittäjän kanssa.

Vaikka hinta olisikin oikealla tasolla, saattaa tontin myyntiaika yllättää myyjän. Esimerkiksi isot metsäyhtiöt päästävät myyntiin useita tontteja yhtä aikaa, jolloin myyntiajat saattavat vaihdella parista kuukaudesta muutamaan vuoteen.

Näin tontin myynti sujuu

  1. Siisti tontti ja merkitse sen rajat selkeästi.
  2. Valitse kiinteistönvälittäjä, jolla on kokemusta tonttikaupasta. Välittäjä hankkii kaikki tarvittavat dokumentit myyntiä varten.
  3. Jokainen tontti on yksilöllinen, tontti onkin hyvä käydä katsastamassa yhdessä välittäjän kanssa.
  4. Hinta määritellään tontin ominaisuuksien ja tilastohintojen mukaisesti.
  5. Vastaanota ostajaehdokkaan ostotarjous aina kirjallisesti ja vastaa siihen hyväksyen, hyläten tai vastatarjouksella.
  6. Hanki kaupantekotilaisuuteen kaupanvahvistaja. Ostajan, myyjän ja kaupanvahvistajan lisäksi paikalla on myös välittäjä. Kauppa tehdään maakaaren eli kiinteistökauppaa määrittelevän lain puitteissa.

 

Artikkelin asiantuntijana toimi SKV Kiinteistönvälitys Oy:n arviointipäällikkö Jarmo Berg. SKV Kiinteistönvälitys Oy:llä on pitkäaikainen kokemus tonttimyynnistä. Jos tontin myynti on ajankohtaista, ota yhteyttä lähimpään toimipisteeseemme